U bevindt zich hier: HomeCovid-19 gedragsregels 13 november 2021

Covid-19 gedragsregels 13 november 2021

Met ingang van 13 november jl. zijn de door de overheid voorgeschreven coronamaatregelen weer enigszins gewijzigd. Dit leidt niet tot veranderingen voor het Grafisch Centrum Groningen, zo heeft de gemeente aangegeven. Cursisten moeten dus een coronatoegangsbewijs (‘QR-code’) hebben. Voor vrijwerkers is dit niet nodig. Verder geldt dat, vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen, voor iedereen de ‘basisregels’ (handen wassen, afstand houden, e.d.) extra belangrijk zijn. Bij het advies daar goed op te letten, sluiten wij ons uiteraard bij aan. Ook moet, als wordt gelopen in de werkplaats, in principe een mondkapje worden gedragen.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor wat betreft het aantal personen dat in de werkplaats aanwezig mag zijn. Dat is verheugend, want dit biedt ons de mogelijkheid om op ruimere schaal activiteiten te ontplooien. Uiteraard moeten we afwachten of er in de komende tijd nieuwe veranderingen komen in de coronavoorschriften die gelden voor het Grafisch Centrum. Als dat zo is, melden we dat.

Gezien het weer toegenomen aantal coronabesmettingen, is het nodig alert te blijven. Als je naar het Grafisch Centrum wilt komen, geldt – naast het coronatoegangsbewijs voor cursisten – dan ook het volgende:

  • ga voordat je naar de cursus gaat, steeds na of je corona-achtige klachten hebt, ook als je bent ingeënt (en zo ja, blijf dan thuis),
  • neem de algemene corona-hygiënemaatregelen goed in acht, dus handen desinfecteren, wc en andere gebruikte spullen schoonmaken, etc.; vermijd ook dat je te dicht op elkaar staat,
  • ventileer, als er meerdere mensen aanwezig zijn,
  • draag in principe een mondkapje als je door de werkplaats loopt; verder is het dragen van een mondkapje niet verplicht, maar als een docent of andere aanwezige aangeeft er prijs op te stellen dat je een mondkapje draagt, doe dit dan,
  • volg de eventuele aanwijzingen van de docent. 

Ondanks de coronavoorschriften – die voor sommige cursisten belemmerend kunnen zijn, dat beseffen we – blijven we als Grafisch Centrum de mogelijkheid houden op ruime schaal activiteiten te ondernemen. Daarbij moeten we de basisregels en elkaars wensen goed in acht blijven nemen.