U bevindt zich hier: HomeCovid-19 gedragsregels 15 januari 2022

Covid-19 gedragsregels 15 januari 2022

Met ingang van 15 januari jl. zijn de door de overheid voorgeschreven coronamaatregelen weer veranderd. Wij kunnen nu in zoverre onze gang gaan, dat we weer cursussen kunnen geven. Vrijwerken blijft eveneens mogelijk, net als de afgelopen tijd. Voor zover dat al aan de orde zou zijn, publiek is niet toegestaan, zo heeft de gemeente aangegeven.

Cursisten moeten wel een coronatoegangsbewijs (‘QR-code’) hebben. Voor vrijwerkers is dit niet nodig. Verder geldt dat, vanwege de nog steeds zeer hoge aantallen coronabesmettingen, voor iedereen de ‘basisregels’ (handen wassen, in de elleboog niesen, afstand houden, e.d.) belangrijk blijven. Bij het advies daar goed op te letten, sluiten wij ons uiteraard bij aan. Ook moet, als wordt gelopen in de werkplaats, in principe een mondkapje worden gedragen.

Als er in de komende tijd nieuwe veranderingen komen in de coronavoorschriften die gelden voor het Grafisch Centrum, dan melden we dat weer hier op de website.

Gezien het nog steeds hoge aantal coronabesmettingen, is het nodig alert te blijven. Als je naar het Grafisch Centrum wilt komen, geldt – naast het coronatoegangsbewijs voor cursisten – dan ook het volgende:

  • ga voordat je naar de cursus gaat, steeds na of je corona-achtige klachten hebt, ook als je bent ingeënt (en zo ja, blijf dan thuis),
  • neem de algemene corona-hygiënemaatregelen goed in acht, dus handen desinfecteren, wc en andere gebruikte spullen schoonmaken, etc.; vermijd ook dat je te dicht op elkaar staat,
  • ventileer, als er meerdere mensen aanwezig zijn,
  • draag in principe een mondkapje als je door de werkplaats loopt; verder is het dragen van een mondkapje niet verplicht, maar als een docent of andere aanwezige aangeeft er prijs op te stellen dat je een mondkapje draagt, doe dit dan,
  • volg de eventuele aanwijzingen van de docent. 

Ondanks de coronavoorschriften – die voor sommige cursisten belemmerend kunnen zijn, dat beseffen we – hebben we als Grafisch Centrum de mogelijkheid op tamelijk ruime schaal activiteiten te ondernemen. Daarbij moeten we de basisregels en elkaars wensen goed in acht blijven nemen.