U bevindt zich hier: HomeCovid-19 gedragsregels 23 maart 2022

Covid-19 gedragsregels 23 maart 2022

Met ingang van 23 maart jl. zijn de door de rijksoverheid voorgeschreven coronamaatregelen weer veranderd en in de praktijk vrijwel geheel opgeheven. Dit betekent voor het Grafisch Centrum dat we onze activiteiten nu weer ‘gewoon’ kunnen laten plaatsvinden. Omdat de coronabesmettingen nog bepaald niet voorbij zijn, adviseert de overheid om de ‘basisregels’ te blijven naleven (afstand houden, handen wassen, zorgen voor frisse lucht, etc.), bij klachten thuis te blijven en een test te doen, e.d. Bij het overheidsadvies om de basisregels te blijven naleven sluiten we ons als Grafisch Centrum uiteraard aan, net als bij het advies om thuis te blijven bij klachten, e.d. Het blijft per slot van rekening belangrijk coronabesmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het is dan ook van belang om ook nu er geen verplichtende overheidsregels meer zijn, in het Grafisch alert te blijven. Als je naar het Grafisch Centrum wilt komen, geldt dan ook het volgende:

  • ga voordat je naar de cursus gaat, steeds na of je corona-achtige klachten hebt, ook als je bent ingeënt en een boosterprik hebt gehad (en zo ja, blijf dan thuis),
  • neem de algemene corona-hygiënemaatregelen goed in acht, dus handen desinfecteren, wc en andere gebruikte spullen schoonmaken, etc.; vermijd ook dat je te dicht op elkaar staat,
  • ventileer, als er meerdere mensen aanwezig zijn,
  • volg de looproutes,
  • als anderen hebben aangegeven dit op prijs te stellen, draag dan in principe een mondkapje als je door de werkplaats loopt; het dragen van een mondkapje is niet verplicht als je op een bepaalde plek staat of zit, maar als een docent of andere aanwezige aangeeft er prijs op te stellen dat je een mondkapje draagt, doe dit dan,
  • volg de eventuele aanwijzingen van de docent. 

We zijn verheugd dat de ernstigste coronaproblemen – in elk geval voorlopig – grotendeels voorbij lijken te zijn. We kunnen nu als Grafisch Centrum weer op de gebruikelijke schaal cursussen geven, vrijwerken en andere activiteiten organiseren. We hopen dat iedereen die in het Grafisch Centrum actief is, hiervan profiteert. Maar, zoals gezegd, neem de nodige voorzichtigheid in acht en houd rekening met de wensen van anderen.

Mochten er veranderingen komen in de coronavoorschriften die gelden voor het Grafisch Centrum, dan melden we dat weer hier op de website