top of page
Deze cursus is vol

Cursus Zeefdruk

maandagavond 12 keer (28 oktober vervalt)

  • Begint 16 sep.
  • 315 euro
  • Grafisch Centrum Groningen

Omschrijving

Het zeefdrukken is een bij kunstenaars zeer geliefde grafische techniek. Je maakt met papier of via een fotografisch procédé een sjabloon. Met een rakel wordt daarna inkt door de open plekken in het gaas op papier (of een andere ondergrond) gedrukt. Bijna alle soorten beeld – getekend, geschilderd of fotografisch, strak, los, in transparante of dekkende kleuren – kunnen gezeefdrukt worden. Kunstenaar Onno Broeksma leert beginners en gevorderden omgaan met de verschillende aspecten van het zeefdrukken, waarbij de mogelijkheid wordt gegeven zowel eenvoudige als complexe ontwerpen en technieken te onderzoeken. Tevens wordt de plaats van ‘de zeefdruk’ in de kunstgeschiedenis en de hedendaags kunst besproken. Beginners krijgen een programma waarin ze in een aantal lessen kennis maken met het ontwerpen in één of meer kleuren, het maken van sjablonen, het belichten en schoonmaken van de zeef, de technische kant van het drukken en de mogelijkheden van verschillende papiersoorten. Gevorderden leren kijken naar onderwerp/ontwerp en de mogelijke uitwerkingen ervan. Een belangrijk onderdeel van de lessen is het onderling uitwisselen van ideeën en het bespreken van elkaars werk. Wie zich voor het eerst aanmeldt voor een cursus en de afgelopen drie jaar geen andere cursus volgde bij het Grafisch Centrum Groningen, krijgt een eenmalige korting van 10% op de cursusprijs (geld wordt teruggegeven). Als de cursus waarvoor u zich wilt aanmelden vol is, dan kunt u een mail sturen naar info@grafischcentrumgroningen.nl. U wordt dan verder geïnformeerd over bijvoorbeeld een eventuele wachtlijst.


Lessen


Contactgegevens

  • Warmoesstraat 41, Groningen, Nederland

    info@grafischcentrumgroningen.nl


bottom of page