top of page

Over

Over GCG

Bij de subhoofdstukken van Grafisch Centrum kunnen steeds 6 - 8 foto's per keer in de slider

Werkplaats voor etsen, letterpress, houtdruk en zeefdruk

In 2012 bestond het Grafisch Centrum Groningen 50 jaar. Aan het begin van de jaren ’60 besloot een aantal leden van De Ploeg, aangevoerd door Johann Faber en Jan van der Baan, tot de oprichting van een eigen grafische werkplaats. Daarmee combineerden zij hun liefde voor de grafiek met de wens om gezamenlijk te werken.

Het gemeenschappelijke atelier begon klein, met een Alauzet lithopers, maar al snel ging het Grafisch Centrum onderdak bieden aan alle soorten persen die de maker van grafiek zich maar wensen kan. De banden met De Ploeg werden eind 1970 voorzichtig doorgesneden. Door de hoeveelheid organisatie die het Grafisch Centrum met zich meebracht, bleek het beter er een zelfstandige stichting van te maken. Naast de Ploegers, die trouwe gebruikers bleven, vond een jongere generatie kunstenaars haar weg naar het Grafisch Centrum.

Cursusaanbod

De doelstellingen werden in de loop van de jaren verbreed: naast de mogelijkheid vrij te werken ontstond al snel de behoefte kennis over te dragen. Daarmee werd de kiem gelegd voor het bloeiende cursusaanbod dat het Grafisch Centrum nog steeds kenmerkt.

Talloze cursisten hebben er in de loop der jaren kennisgemaakt met grafiek en velen raakten er voor het leven verslingerd aan een bepaalde techniek.

 

Bijzondere groepen

Ook ontstonden  er bijzondere groepen (zoals De Noordelijke Etsers) en projecten van waaruit boeken en prenten  werden uitgegeven, zoals de Typografen Kalender, de Letterproef en de jaarlijkse Koppermaandagprenten.

bottom of page