top of page

Privacyverklaring

Het Grafisch Centrum Groningen (GCG) gaat voorzichtig om met uw persoonsgegevens en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.

 

Het Grafisch Centrum verwerkt de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Adres

  • Telefoonnummer

  • Emailadres

  • IBAN-gegevens (bij aanmelden cursus of webshop)

 

Cursisten, vrijwerkers, vrijwilligers, vrienden:

Noodzakelijke gegevens worden verwerkt in ons adresboek (contacten) om communicatie tussen GCG en u als relatie mogelijk te maken. Gegevens worden na 5 jaar verwijderd als een relatie niet actief is en/of op verzoek van het contact.

 

Bestellers via de website:

Gegevens worden verwerkt in de webshop en worden na 5 jaar verwijderd, tenzij een account actief is.

 

Ontvangers van de nieuwsbrieven:

Gegevens worden verwerkt in ‘Mailchimp’. Gegevens van ‘subscribers’ worden verwijderd als daartoe een verzoek is ingediend via een email aan info@grafischcentrumgroningen.nl   en/of door te ‘unsubscriben’ via de betreffende nieuwsbrief.

 

Als u een klacht of vraag hebt betreffende uw gegevens, stuur deze dan per email toe aan info@grafischcentrumgroningen.nl

 

Cookies:

De website maakt alleen gebruik van technische cookies om de functionaliteit te optimaliseren.

bottom of page