top of page

Algemene voorwaarden GCG

September 2022

 

Cursussen en Workshops

 

Inschrijven voor cursussen

Voor iedere cursus of workshop die je wilt volgen moet je je afzonderlijk aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk via de website. Met de inschrijving ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden.

 

Voor sommige cursussen/lessen kan een wachtlijst ontstaan. De plaatsing op een wachtlijst is vrijblijvend en kosteloos. Als de cursus waarvoor je je wilt aanmelden vol is, dan kun je een mail sturen naar info@grafischcentrumgroningen.nl. Je wordt dan verder geïnformeerd over bijvoorbeeld een eventuele wachtlijst. Plaatsing wordt gedaan op volgorde van inschrijving. 

 

Wees op tijd

Het aantal plaatsen in de activiteiten is beperkt. Het is dan ook raadzaam om je op tijd in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Schriftelijke bevestiging en factuur

Na inschrijving en betalen krijg je een bevestiging per mail.

 

Inschrijving annuleren

Wil je een inschrijving annuleren dan gelden de volgende regels:

Annuleren kan uitsluitend door een mail naar het Grafisch Centrum Groningen te sturen: 

info@grafischcentrumgroningen.nl

Tot twee weken voor aanvang van de activiteit is afmelding kosteloos

Vanaf twee weken voor aanvang van de activiteit betaal je € 25,- administratiekosten

Nadat een cursus of workshop is gestart, is restitutie niet meer mogelijk.

 

Annulering en wijzigingen

Het Grafisch Centrum Groningen heeft het recht:

een cursus of workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling

een cursus of workshop door andere docent(en) te laten geven dan vermeld

Wanneer er veranderingen zijn of als een cursus of workshop niet door gaat krijg je hiervan bericht.

 

Uitval van cursus of workshop

Wanneer een les wegens afwezigheid van de docent niet door kan gaan zal deze in overleg met de deelnemers worden ingehaald.

 

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de cursus of workshop, meld je dan voor aanvang van de les af door een mail te sturen naar info@grafischcentrumgroningen.nl. Voor deelnemers die bij een les niet aanwezig kunnen zijn is het niet mogelijk om deze later in te halen, tenzij anders is afgesproken afgesproken met de docent en het Grafisch Centrum. 

 

Als je niet aanwezig kunt zijn

Kun je niet komen of ben je te laat, bijvoorbeeld door ziekte, weersomstandigheden of vertraging onderweg, dan heb je geen recht op restitutie.

 

Vakanties

In de herfst- en voorjaarsvakantie wordt er geen les gegeven

 

Materiaalkosten 

In de prijzen voor de grafische cursussen of workshops zijn de meeste materialen inbegrepen. Het verbruik van inkt, schoonmaakmiddelen en dergelijke is bij de cursusprijs inbegrepen.

Andere materialen, zoals papier, zijn eventueel te koop in het Grafisch Centrum, en dienen uiterlijk aan het eind van de cursus contant worden afgerekend.

 

Prijzen en betaling

De prijs van een cursus is vermeld bij de cursus op de site. Betaling vindt plaats via de website tijdens de inschrijving. In uitzonderlijke omstandigheden is betaling mogelijk d.m.v. overschrijving van het cursusgeld op IBAN NL39INGB0005402218 ten name van de Stichting Grafisch Centrum Groningen, onder vermelding van de naam van de deelnemer te vermelden en het factuurnummer.

 

Betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd.

 

Fotografie tijdens activiteiten en portretrecht

Het Grafisch Centrum Groningen  laat regelmatig foto- of audio-reportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusbrochure et cetera. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal,  tenzij je van te voren je bezwaar hiertegen schriftelijk aan ons bekend maakt.

 

Eigendomsrecht (copyright)

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door Het Grafisch Centrum Groningen ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij Het Grafisch Centrum Groningen. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming vooraf door derden gebruikt worden. Het Grafisch Centrum kan ingezonden werk (voor exposities e.d.) gebruiken voor publicaties op zijn website en in zijn  nieuwsbrief en Instagram- en Facebook-account

 

Aansprakelijkheid

Het Grafisch Centrum Groningen is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Het Grafisch Centrum Groningen is het Nederlands recht van toepassing.

 

Ontvangen van nieuwsbrief

Na de inschrijving stuurt Het Grafisch Centrum Groningen naar alle cursisten een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van deze dienst via een link in de nieuwsbrief.

 

Vertrouwelijkheid

Het Grafisch Centrum Groningen  behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.

 

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

 

Roken

Het Grafisch Centrum Groningen is rookvrij. Indien je het wettelijke rookverbod overtreedt kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor onze organisatie..

 

Verloren voorwerpen

Wie kleding of andere eigendommen kwijtraakt, kan Het Grafisch Centrum Groningen daarvoor niet aansprakelijk stellen.

bottom of page