top of page

​Februari 2024

Jennifer Slac een in Sint Maarten geboren en getogen beeldend kunstenaar, woonachtig in Leeuwarden, Nederland

 

Ik ben in de eerste plaats een acrylschilder en nu aspirant-prentmaker. Mijn omgeving en emoties hebben een grote invloed op mijn kunstwerken, maar niet in de algemene zin. Ze zijn meer de drijvende kracht achter mijn creaties, omdat het niet de bedoeling is dat ze via mijn kunstwerken worden afgebeeld. Mijn intuïtie neemt het voortouw bij het maken van mijn kunstwerken, omdat ze gemaakt zijn zonder einddoel voor ogen. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat mijn stukken openstaan voor de interpretatie van de kijker, tot mijn grote tevredenheid.

De tentoonstelling omvat lithografische en ets experimenten die ik maakte. Mijn plezier in het maken van deze werken heeft mij ertoe aangezet mijn proces hier bij de GCG verder te ontwikkelen. "

"I am primarily an acrylic painter and now an aspiring printmaker. My surroundings and emotions heavily influence my artworks, however not in the typical sense. They are more so the driving force behind my creations as they are not meant to be depicted through my artworks. My intuition takes the lead in the making of my artworks as they are made with no end goal in mind. This in turn, allows my pieces to be open to the interpretation of the viewer, much to my satisfaction. 

The exhibition comprises lithography and etching experimentations I made. My enjoyment in the making process of these works is what prompted me to develop my process here at the GCG. "

bottom of page