top of page

COVID-19

Met ingang van 23 maart 2022 zijn de door de rijksoverheid voorgeschreven coronamaatregelen in de praktijk vrijwel geheel opgeheven. Dit betekent voor het Grafisch Centrum Groningen dat we onze activiteiten nu zonder specifieke beperkingen kunnen laten plaatsvinden. Omdat het risico van coronabesmetting niet voorbij is en bijvoorbeeld in de herfst groter kan worden, adviseert de overheid om de ‘basisregels’ te blijven naleven (afstand houden, handen wassen, zorgen voor frisse lucht, etc.), bij klachten thuis te blijven en een test te doen, e.d. Bij het overheidsadvies om de basisregels te blijven naleven sluiten we ons als Grafisch Centrum uiteraard aan, net als bij het advies om thuis te blijven bij klachten, e.d. Het blijft per slot van rekening belangrijk coronabesmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Het is van belang om ook nu er geen verplichtende overheidsregels meer zijn, in het Grafisch Centrum alert te blijven. Als je in het Grafisch Centrum bent, geldt in principe dan ook dat er geventileerd moet worden als er meerdere personen aanwezig zijn en dat dicht op elkaar staan moet worden vermeden. Volg verder de eventuele aanwijzingen van de docent.

 

Mochten er veranderingen komen in de coronavoorschriften die gelden voor het Grafisch Centrum, dan melden we dat weer hier op de website

bottom of page